Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย เรื่องหลักธรรมในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; บุษญา แสงแก้ว
2552การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; บุษญา แสงแก้ว
2553ความสัมพันธ์ของระดับชั้นปีกับพฤติกรรมทางเพศต่อคู่รัก ที่ไม่เสี่ยงของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; ผาสุก เปานาเรียง; บุษญา แสงแก้ว
2554การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; บุษญา แสงแก้ว; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต
2554การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บุษญา แสงแก้ว; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์