Browsing by Author อิ่นอ้อย เฉลิมชิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต
2557การพัฒนาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชุมชนตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามอิ่นอ้อย เฉลิมชิต
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์ ในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาเฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต; สุเทพ เมยไธสง
2554การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; บุษญา แสงแก้ว; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต